search user menu
Datum javne prodaje: 04.10.2023
Datum kreiranja oglasa: 01.09.2023
Kontakt

Nepokretnosti u Dobroselici

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Rekovac

Adresa

KO Dobroselica


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

1

Opis

-livada 7.klase, na kp.br. 1393/0, površine 36320 m2, potes Đolovo brdo, koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- voćnjak 5.klase, na kp.br. 1407 , površine : 1220 m2, potes : Đolovo brdo, koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- njiva 7.klase, na kp.br. 1408/0, površine : 1485 m2, koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- zemljište uz zgradu i drugi objekat , na kp.br. 1409/0 , površine : 365m2, potes : Đolovo brdo , koje je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- livada 7.klase, na kp.br. 1410/0, površine 12854 m2,potes : Đolovo brdo , koja je u svojini izvršno dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- pašnjak 7.klase, na kp.br. 1429/0, površine 5290 m2, potes : Lisa , koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- šuma 6.klase , na kp.br. 1430/0, površine : 2004 m2, potes : Lisa , koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- pašnjak 7.klase, na kp.br. 1431/0, površine : 3246m2, potes : Lisa , koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- šuma 6.klase, na kp.br. 1432/0, površine : 3848 m2, potes : Lisa , koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- pašnjak 7.klase, na kp.br. 1437/0, površine : 13265 m2,potes : Lisa koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- šuma 6.klase , na kp.br. 1438/0, površine : 9098m2, potes : Lisa koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- šuma 5.klase, na kp.br. 1439/0, površine : 4288m2, potes : Lisa koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica

- pašnjak 7.klase, na kp.br. 1440/0, površine : 21120 m2, potes : Lisa koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- šuma 6.klase, na kp.br. 1441/0, površine : 3828m2, potes : Lisa koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- šuma 5.klase, na kp.br. 1453/0, površine 2978 m2,potes : Lisa, koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- voćnjak 5.klase, na kp.br. 1454/0, površine : 1799m2, potes : Lisa koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- voćnjak 5.klase, na kp.br. 1455 /0, površine : 1739 m2, potes : Lisa koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- njiva 8.klase, na kp.br. 1456/0, površine : 3339 m2, potes : Lisa koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- pašnjak 7.klase, na kp.br. 1586/0, površine : 4102 m2, potes : Stolica, koji je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica


- njiva 8.klase, na kp.br. 1587/0, površine : 22252 m2,potes : Stolica, koja je u svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1, upisana u LN 346 KO Dobroselica

 

UKUPNO PROCENjENA VREDNOST NEPOKRETNOSTI : 7.328.188,00 DINARA.

 

Početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

 

PRVO ELEKTRONSKO JAVNO NADMETANjE održaće se dana 04.10.2023. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja koji je dostupan na internet tranici portala https://eaukcija.sud.rs/#/ u periodu od 09 do 13 časova.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15 % od procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image