search user menu
Datum javne prodaje: 27.12.2023
Datum kreiranja oglasa: 08.11.2023
21 756 EUR

Porodična stambena zgrada u KO Buljane

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Paraćin

Adresa

KO Buljane


...
Jemstvo

3.626,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Ivan Jezdović - Izvršitelj

Kontakt telefon

035/571-701

Broj prodaje

1

Opis

-Porodična stambena zgrada br. 2, broj etaža 1, na kp br. 3718 KO Buljane, koja je upisana u ln. br. 932 KO Buljane, procenjene vrednosti od 2.255.662,00 dinara po zaključku suda I 2860/13 od 07.09.2018. godine sa  zemljištem pod zgradom-objektom br. 2, površine 1,08 ari, na kp br. 3718 KO Buljane, koje je upisano u ln. br. 932 KO Buljane, a koje je procenjene vrednosti od 37.594,00 dinara, ukupne procenjene vrednosti u iznosu od 2.293.256,00 dinara koje se prodaje kao jedinstvena celina imajuću u vidu odredbe čl. 3 Zakona o prometu nepokretnosti;

-Pomoćna zgrada br. 3, broj etaže PR 1, na kp br. 3718 KO Buljane, koja je upisana u ln. br. 932 KO Buljane procenjene vrednosti od 1.827.504,00 dinara po zaključku suda I 2860/13 od 07.09.2018. godine sa zemljištem pod zgradom-objektom br. 3, površine 1,05 ari, na kp br. 3718 KO Buljane, koja je upisana u ln. br. 932 KO Buljane a koje je procenjene vrednosti od 36.550,00  ukupne procenjene vrednosti u iznosu od 1.864.054,00 dinara koje se prodaje kao jedinstvena celina imajuću u vidu odredbe čl. 3 Zakona o prometu nepokretnosti;

-zemljište uz zgradu-objekat površine 4,07 ari, na kp br. 3718 KO Buljane, koja je upisana u ln. br. 932 KO Buljaneprocenjene vrednosti od 85.051,00 dinara po zaključku suda I 2860/13 od 07.09.2018. godine;


Ukupna procenjena vrednost svih nepokretnosti iznosi 4.242.361,00 dinara, sa napomenom da je tržišna vrednost predmetnih nepokretnosti utvrđena zaključkom suda I 2860/13 od 07.09.2018. godine.


Prvo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana 27.12.2023. godine u 13:00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja  u Paraćinu u velikoj sali, na adresi ulica Tome Živanovića br. 39,  lokal br. 1.


Na prvom javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti početna cena ne može biti ispod 60% od procenjene vrednosti, dok na drugom javnom nadmetanju početna cena ne može biti ispod 30% od procenjene vrednosti. 


Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image