search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 19.06.2024
Kontakt

Porodična stambena zgrada u Banatskom Sokolcu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Plandište

Adresa

KO Banatski Sokolac


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Izvršni poverioci

Kontakt telefon

011/264-22-57, 011/264-22-58, 011/264-26-64, 011/264-22-65 i 011/264-22-69

Broj prodaje

1

Opis

Porodična stambena zgrada, broj objekta 1, površine 156m2, objekat preuzet iz zemljišne knjig, na kat. parc. br. 349, ul. Branislava Nušića br. 5, sa pripadajućim zemljištem na kat. parc. br. 349, ukupne površine 1629m2, sve u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1, upisane u LNbr. 508 KO Banatski Sokolac, procenjene vrednosti 1.388.549,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

 

Elektronsko javno nadmetanje će se održati dana 11.07.2024. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja www.eaukcija.rs, u periodu od 09 do 13 časova.

 

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image