search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 20.03.2018
Kontakt

Poslovni kompleks u Svrljigu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Svrljig


...
Jemstvo

0,00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

AIK banka AD Beograd

Kontakt telefon

Call centar banke 0800-10-10-15

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

Predmet prodaje : Objekat poljoprivrede (zg br. 1) se nalazi na katastarskoj parceli br. 722/4 KO Tijovac izgrađen devedesetih godina (pretpostavka) namenjen smeštaju životinja i pripadajuće zemljište na KP br. 722/4 KO Tijovac u površini od 2.720 m2.

 

Predmetna nepokretnost objekat poljoprivrede (zg br. 1) se nalazi na katastarskoj parceli br. 722/4 KO Tijovac, severno od mesta Svrljig u blizini magistralnog puta koji povezuje Svrljig sa Knjaževcem. Tijovac je seosko naselje u opštini Svrljig. Do nepokretnosti se dolazi skretanjem sa pomenutog magistralnog puta na nekategorisani zemljani put u dužini od 650 m. Okruženje nepokretnosti čini poljoprivredno zemljište (livade, pašnjaci i šume).

 

Bruto površina predmetne zgrade iznosi 726 m2 (površina gabarita predmetne zgrade preuzeta iz Lista nepokretnosti budući da je predmetna zgrada prizemne spratnosti). Zemljište na KP br. 722/4 KO Tijovac u površini od 2.720 m2 predstavlja neuređeno zemljište koje se koristilo kao pripadajuće zemljište predmetne zgrade.

 

Cena nepokretnosti predmet je dogovora. U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

 

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike,nabavke i upravljanja imovinom“.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image