search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 12.05.2023
Kontakt

Poljoprivredno zemljište u Dupcima

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Brus

Adresa

KO Dupci


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

062/88-95-672; 011/323-53-11

Broj prodaje

1

Dokumenti

-

Opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prvu prodaju nepokretnosti, I to sledećih nepokretnosti:

-    Šuma 6. klase, ulica Prisoje, broj parcele 1700, površine 3537 m2, upisano u list nepokretnosti broj 102, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo 2/8 izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 20.794,13 dinara,

-    Šuma 6. klase, ulica Prisoje, broj parcele 1701, površine 5036 m2, upisano u list nepokretnosti broj 102, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo 2/8 izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 29.606,80 dinara,

-    Njiva 6. klase, ulica Prisoje, broj parcele 1707, površine 3187 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 37.472,94 dinara,

-    Pašnjak 5. klase, ulica Prisoje, broj parcele 1715/1, površine 260 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 3.057,10 dinara,

-    Njiva 5. klase, ulica Prisoje, broj parcele 1715/2, površine 1014 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 11.922,67 dinara,

-    Vinograd 5. klase, ulica Prisoje, broj parcele 1716/1, površine 1180 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 13.874,51 dinara,

-    Šuma 7. klase, ulica Prisoje, broj parcele 1717/1, površine 1704 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 20.035,73 dinara,

-    Voćnjak 4. klase, ulica Prisoje, broj parcele 2207/3, površine 4367 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 51.347,45 dinara,

-    Jaruga, ulica Prisoje, broj parcele 2208/3, površine 39 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 176,37 dinara,

-    Voćnjak 4. klase, ulica Prisoje, broj parcele 2670/1, površine 2062 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 24.245,12 dinara,

-    Livada 3. klase, ulica Prisoje, broj parcele 2670/2, površine 1579 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 18.565,98 dinara,

-    Voćnjak 4. klase, ulica Prisoje, broj parcele 2671, površine 3158 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 37.131,95 dinara,

-    Njiva 6. klase, ulica Prisoje, broj parcele 2684, površine 3158 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 10.641,04 dinara,

-    Voćnjak 2. klase, ulica Rosulje, broj parcele 2768/1, površine 975 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 11.464,11 dinara,

-    Njiva 3. klase, ulica SELO, broj parcele 3096/1, površine 1005 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 11.816,85 dinara,

-    Njiva 3. klase, ulica SELO, broj parcele 3114/3, površine 534 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 6.278,80 dinara,
-    Voćnjak 2. klase, ulica SELO, broj parcele 3117, površine 730 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 8.583,38 dinara,

-    Njiva 3. klase, ulica SELO, broj parcele 3118/2, površine 447 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 5.255,85 dinara,

-    Šuma 5. klase, ulica SELO, broj parcele 3778/1, površine 2932 m2, upisano u list nepokretnosti broj 564, katastarska opština Dupci, grad Brus, u privatnoj svojini, udeo ½ izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 34.474,63 dinara,


Procenjenje vrednosti nepokretnosti su utvrđene Zaključkom javnog izvršitelja Petra Mustura II 6732/21 od dana 26.04.2023. godine. Na nepokretnosti koje su predmet prodaje ne postoje stvarne I lične službenosti niti stvarni terete koje kupac preuzima nakon prodaje. Predmetnu nepokretnost koristi izvršni dužnik. 
Kupoprodajna cena predmetne nepokretnosti na prvom elektronskom javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image