search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 17.05.2023
Pogodba

Zemljište u Crnoj Bari

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Bogatić

Adresa

KO Crna Bara


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413, 018/415-02-22, 063/850-09-97

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju neposrednom pogodbom:
OPIS NEPOKRETNOSTI:  
1.    KP 1217, površine 459m2, potes: Vasina padina, način korišćenja zemljišta: Šuma 5. klase, upisana u LN br. 676 KO Crna Bara, procenjena tržišna vrednost nepokretnosti: 39.015,00 dinara;
2.    KP 1178, površine 557m2, potes: Trlina, način korišćenja zemljišta: Šuma 5. klase, upisana u LN br. 676 KO Crna Bara, procenjena tržišna vrednost nepokretnosti: 44.560,00 dinara;
3.    KP 1149, površine 519m2, potes: Gorunje, način korišćenja zemljišta: Šuma 6. klase, upisana u LN br. 676 KO Crna Bara, procenjena tržišna vrednost nepokretnosti: 38.925,00 dinara;
4.    KP 1131, površine 1145m2, potes: Gorunje, način korišćenja zemljišta: Šuma 6. klase, upisana u LN br. 676 KO Crna Bara, procenjena tržišna vrednost nepokretnosti: 91.600,00 dinara;
5.    KP 1202, površine 359m2, potes: Pojište, način korišćenja zemljišta: Šuma 6. klase, upisana u LN br. 676 KO Crna Bara, procenjena tržišna vrednost nepokretnosti: 28.720,00 dinara;
6.    KP 1243, površine 1436m2, potes: Vasina padina, način korišćenja zemljišta: Šuma 5. klase, upisana u LN br. 676 KO Crna Bara, procenjena tržišna vrednost nepokretnosti: 100.520,00 dinara;
7.    KP 3790, površine 981m2, potes: Stance, način korišćenja zemljišta: Šuma 6. klase, upisana u LN br. 676 KO Crna Bara, procenjena tržišna vrednost nepokretnosti: 73.575,00 dinara;
8.    KP 1201, površine 867m2, potes: Pojište, način korišćenja zemljišta: Pašnjak 5. klase, upisana u LN br. 676 KO Crna Bara, procenjena tržišna vrednost nepokretnosti: 60.690,00 dinara;
9.    KP 3791, površine 227m2, potes: Stance, način korišćenja zemljišta: Vinograd 6. klase, upisana u LN br. 676 KO Crna Bara, procenjena tržišna vrednost nepokretnosti: 17.025,00 dinara;

 

Ukupna procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 494.630,00 dinara.

 

Zainteresovana lica mogu predmetne nepokretnosti razgledati svakog radnog dana , uz prethodnu najavu putem telefona 016/212900, u periodu od 08 do 15 časova. Izvršni dužnik i svako lice koje je u državini predmetnih nepokretnosti  su u obavezi da eventualnim kupcima omoguće nesmetano razgledanje nepokretnosti.

 

Ugovor o prodaji nepokretnosti biće zaključen najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja sporazuma o prodaji neposrednom pogodbom, i to u kancelariji javnog izvršitelja Dalibora Stanojkovića u Leskovcu, ul. Mlinska br.19, izmedju javnog izvršitelja kao prodavca i lica koje potpiše sporazum o prodaji neposrednom pogodbom sa izvršnim poveriocem u roku od 30 dana od objavljivanja zaključka na oglsnoj tabli Komore Javnih izvršitelja.

 

Uslov za zaključenje ugovora o prodaji je polaganja jemstva u visini od 15% od procenje vrednosti nepokretnosti.

 

Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun javnog izvršitelja br. 265-330031009003-64 koji se vodi kod „ RAIFFEISEN BANK“ a.d. Novi sad sa pozivom na broj predmeta Iiv.406/22, a dokaz o uplati jemstva se dostavlja javnom izvršitelju pre zaključenja ugovora.

 

Rok za plaćanje cene ne može biti duži od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju stvari u svojinu, a javni izvršitelj će odmah posle zaključenja ugovora o prodaji doneti zaključak o dodeljivanju stvari.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji dr Nebojše Stankovića iz Niša na br. telefona 018/519412, 018/519413, 018/4150222 i 063/8500997,  i/ili putem e-maila: office5@stankovicandpartners.com.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image