search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 19.05.2023
Kontakt

Putnička vozila, kamion i priključno vozilo

Kontaktirajte prodavca
Marka vozila

-

Model

Putnička vozila, kamion i priključno vozilo

Oznaka

Putnička vozila, kamion i priključno vozilo

Godište

-

Grad

-


Gorivo

-

Kilometraža

-


...
Registrovan do

-

Tip vozila

Putničko vozilo

Snaga motora

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Erste Bank

Kontakt telefon

060/874-77-39; 064111-03-21

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

Stečajni upravnik stečajnog dužnika OGLAŠAVA  prodaju pojedinačnih delova imovine  stečajnog dužnika "TOP CARS 2016" doo Obrenovac - u stečaju,  matični broj 21175293, PIB 109397867,  javnim nadmetanjem:
 

1.    Putničko vozilo „TOYOTA Yaris Verso“, godina proizvodnje 2005, početna cena: 164.210,62 dinara; depozit: 65.684,25 dinara,
2.    Putničko vozilo „TOYOTA IQ“, godina proizvodnje 2009, početna cena: 234.586,60 dinara; depozit: 93.834,64 dinara,
3.    Kamion „CITROEN Jumper“, godina proizvodnje 2008, početna cena: 469.173,20 dinara; depozit: 187.669,52 dinara,
4.    Priključno vozilo „VEZEKO R2B2J“, godina proizvodnje 2015, početna cena: 152.481,29 dinara; depozit: 60.992,52 dinara.
Napomena: Pokretna imovina se prodaje pojedinačno i depozit se uplaćuje samo za predmet prodaje za čiju je kupovinu zainteresovan potencijalni kupac. Spisak pokretne imovine i status iste, detaljno je prikazan u prodajnoj dokumentaciji.


Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
1.    Nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od: 6.000,00 dinara uvećano za   PDV (profakture se mogu preuzeti svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova u Beogradu, ul. Novopazarska 27, prizemlje, uz obaveznu predhodnu najavu stečajnom upravniku). Rok za otkup prodajne dokumentacije je 09.06.2023. godine.
2.    Uplate  depozit u visini od 20% procenjene vrednosti svakog pojedinačnog predmeta prodaje na tekući račun stečajnog dužnika broj: 325-9500700192270-50 kod OTP banka Srbija ad Novi Sad, najkasnije 12.06.2023. godine ili kao depozit polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije do 09.06.2023. godine. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 15.08.2023. godine. 
Dokaz o polaganju depozita zajedno sa obrascem prijave i izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita zainteresovani kupci dostavljaju stečajnom upravniku najkasnije na registraciji za javno nadmetanje. Preduslov za uplatu depozita je otkup prodajne dokumentacije u roku i pod uslovima navedenom pod tačkom 1. ovog oglasa. U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere ispravnosti iste mora dostaviti stečajnom upravniku na uvid do 08.06.2023. godine, a predati najkasnije do isteka roka iz prethodnog stava na sopstvenu odgovornost učesnika o ispravnosti bankarske garancije. 
3.    Potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.


Imovina se kupuje u viđenom stanju bez garancija stečajnog upravnika u pogledu eventualnih nedostataka na predmetu prodaje i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10 do 14 časova u dogovoru sa stečajnim upravnikom, a najkasnije dva dana pre zakazane prodaje.


Osoba za kontakt - ovlašćeno lice: Stečajni upravnik Mijo Stanarčević, kontakt telefon: 064 111 0321, e-mail: mijo.stanarcevic66@gmail.com.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image