search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 27.06.2023
Pogodba

Zemljište u Martonošu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Kanjiža

Adresa

KO Martonoš


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

064/896-03-31

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, upoznaje sva zainteresovana lica da je u okviru izvršnog postupka II 200/23, koji se vodi pred javnim izvršiteljem Aleksandrom Vučkovićem iz Subotice, određena prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom:


•    katastarska parcela br. 4811, poljoprivredno zemljište, površine 8402 m2, upisana u list nepokretnosti 3133 k.o. Martonoš - procenjena vrednost 234.000,00 RSD
•    katastarska parcela br. 5023, poljoprivredno zemljište, površine 17521 m2, upisana u list nepokretnosti 3133 k.o. Martonoš – procenjena vrednost 438.000,00 RSD
•    katastarska parcela br. 5988, poljoprivredno zemljište, površine 38363 m2, upisana u list nepokretnosti 3133 k.o. Martonoš – procenjena vrednost 587.000,00 RSD


Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvršnom poveriocu blagovremeno dostave svoju ponudu za kupovinu napred navedenih nepokretnosti putem mejla: slobodan.mihajlovic@otpbanka.rs ili putem telefona: 064/8960331, najkasnije do 11.10.2023. godine.


Jemstvo u visini od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti, kupac polaže neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji, i to uplatom na namenski račun izvršitelja br. 265-3300310034213-94, otvoren kod Raiffeisen banke a.d. Beograd, sa pozivom na broj predmeta (II 200/23) i svrhom uplate: „Jemstvo za neposrednu pogodbu“.


Ponuđač sa najvećom ponudom je dužan da ponuđenu cenu plati u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.
Pun sadržaj zaključka o prvoj prodaji putem elektronskog javnog nadmetanja možete pronaći na internet stranici Komore javnih izvršitelja. 

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image