search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 02.08.2023
Pogodba

Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Misači

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Aranđelovac

Adresa

KO Misača


...
Jemstvo

4.832,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

EOS Matrix

Kontakt telefon

063/497-094

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

Vrsta :    Porodična stambena zgrada,pomoćna zgrada,njiva,livada,šuma
Broj prodaje :   Neposredna pogodba
Adresa :Svetosavska 38, Misača            
Opstina : Aranđelovac
Cena :    3.769.118,59 RSD
Jemstvo :     15% procenjene cene najkasnije dva dana pre održavanja nadmetanja
Pravni osnov prodaje :Javna prodaja, Javni izvršitelj Vidoje Stojković I.I. 44/23, Aranđelovac
Datum javne prodaje : Čeka se na zakazivanje prodaje nepokretnosti putem neposredne pogodbe
                                                       

KO Misača, LN 156, 

-KP. br. 1185/3, u površini od 1857m2, po načinu korišćenja njiva 3. klase u procenjenoj vrednosti od 191.153,20 dinara,
-KP. br. 1186/1, u površini od 4436m2, po načinu korišćenja livada 4. klase u procenjenoj vrednosti od 364.715,61 dinara 
- KP. br. 1187/0, u površini od 7645m2, po načinu korišćenja njiva 3. klase u procenjenoj vrednosti od 789.239,89 dinara
 -KP. br. 1206/0, u površini od 1220m2, po načinu korišćenja šuma 3. klase u procenjenoj vrednosti od 72.708,58 dinara 
KP. br. 1239/0, u površini od 1322m2, po načinu korišćenja njiva 4. klase u procenjenoj vrednosti od 121.962,78 dinara 
-Kp. br. 1243/2, u površini od 3266m2, po načinu korišćenja šuma 4. klase u procenjenoj vrednosti od 195.844,08 dinara
 -KP. br. 1245/1, u površini od 4603m2, po načinu korišćenja šuma 4. klase u procenjenoj vrednosti od 275.588,97 dinara
 -KP. br. 1245/2, u površini od 4132m2, po načinu korišćenja livada 4. klase u procenjenoj vrednosti od 338.915,80 dinara 
-Kp. br. 1201/3, u ukupnoj površini od 3651m2, zajedno sa izgrađenim objektima i to objekat broj 1 sa površinom u osnovi od 49m2, po načinu korićenja, porodična stambena zgrada, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata, spratnosti P+O i objekat broj 2, sa površinom u osnovi od 77m2, po načinu korišćenja pomoćna zgrada, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata, spratnosti P+O, a koji objekti se nalaze u ul. Svetosavska broj 38, Misača u ukupnoj procenjenoj vrednosti od 1.418.989,99 dinara

 

Imajući u vidu da se čeka na  zakazivanje prodaje nepokretnosti putem neposredne pogodbe, početna cena iznosi 1.298.000,00  rsd.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image