search user menu
Datum javne prodaje: 29.09.2023
Datum kreiranja oglasa: 11.09.2023
Kontakt

Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Bajmoku

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Subotica

Adresa

KO Bajmok


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

021/300-08-00

Broj prodaje

1

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju nepokretnosti u
Bajmoku, opština Subotica, i to:
OPIS NEPOKRETNOSTI:
- zemljište pod zgradom-objektom, broj dela 1, površine 86m2,
- zemljište uz zgradu-objekat, broj dela 2, površine 494m2, 
- porodična stambena zgrada, PR 1, broj zgrade 1, 
sve na katastarskoj parceli br. 3901/0, upisane u LN 8372 KO Bajmok, sa udelom 1/1, procenjene vrednosti u iznosu od 938.351,20 dinara.

Prvo javno nadmetanje održaće se dana 29.09.2023. godine u 10:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Srđana Miladinova, Subotica, ul. Puškinov trg 5/3/15.

 

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

 

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti i koja o tome dostave dokaz najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja, uplatom na račun javnog izvršitelja 265-3300310014076-74, sa napomenom ,,jemstvo za javno nadmetanje u predmetu Ii 43/19“.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatu dr Nemanji Aleksić iz Novog Sada na br. telefona 021-3000-800.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image