search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 21.09.2023
Kontakt

Nepokretnosti u Smederevu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Smederevo

Adresa

KO Suvodol, KO Drugovac


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

ProCredit Bank

Kontakt telefon

063/641-752

Broj prodaje

2

Opis

ProCredit Bank a.d. Beograd, izvršni poverilac, na osnovu zaključka javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca   u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju, oglašava prvu elektronsku prodaju pokretnosti u izvršnom postupku.


•    Njiva 3. klase, potes Selo, površine 09a 85m2, na kat.parc.br. 1730/2;
•    Šuma 2. klase, potes Selo, površine 02a 67m2, na kat.parc.br. 1736/3;
•    Njiva 3. klase, potes Poljana, površine 67a 96m2, na kat.parc.br. 1741;
•    Pašnjak 3. klase, potes Poljana, površine 03a 30m2, na kat.parc.br. 1742;
•    Njiva 3. klase, potes Karađorđeva, površine 14a 68m2, na kat.parc.br. 1750/2;
•    Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, potes Karađorđeva, površine 06a 44m2, na kat.parc.br. 1750/3;
•    Njiva 4. klase, potes Selo, površine 09a 20m2, na kat.parc.br. 1751/2;
•    Voćnjak 3. klase, potes Selo, površine 03a 90m2, na kat.parc.br. 1751/3;
•    Voćnjak 3. klase, potes Selo, površine 32a 26m2, na kat.parc.br. 1770/1;
•    Njiva 3. klase, potes Poljana, površine 43a 73m2, na kat.parc.br. 1833/1;
•    Vinograd 4. klase, potes Poljana, površine 52a 06m2, na kat.parc.br. 1833/2;
•    Njiva 4. klase, potes Poljana, površine 1ha 25a 00m2, na kat.parc.br. 1837/1;
•    Njiva 3. klase, potes Poljana, površine 29a 13m2, na kat.parc.br. 1852/2;
•    Voćnjak 3. klase, potes Poljana, površine 38a 67m2, na kat.parc.br. 1859/1;
•    Njiva 4. klase, potes Poljana, površine 37a 05m2, na kat.parc.br. 1870/2;
•    Njiva 4. klase, potes Poljana, površine 5a 49m2, na kat.parc.br. 2003/2;


Sve upisano u list nepokretnosti broj 274 K.O. Suvodol;


Ukupna tržišna vrednost iznosi 25.520 eur u dinarskoj protivvrednosti u iznosu od 2.996.599,00 dinara.


KP.broj 3411/5 njiva 6.klase povrsine 10.000m2.


Sve upisano u LN 2448 KO Drugovac 1 , u svojini izvrsnog duznika sa obimom udeala 1/1


U iznosu od 5300 eur u dinarskoj protivvrednosti u iznosu od 621.563 dinara. 


LN Broj 274 K.O. Suvodol i to :


KP Broj 1730/3 njiva 3 klase povrsine 2000m2 sa vanknjiznim objektom koji se koristi kao porodicna zgrada. 


U iznosu od 47.000 eur u dinarskoj protivvrednosti u iznosu od 5.508.898,00 dinara 

 

Početna cena na prvoj prodaji iznosi 50% od procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image