search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 18.10.2023
Pogodba

1/2 porodične stambene zgrade u Lebanu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Lebane

Adresa

Ul. Cara Dušana, KO Lebane


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413 i 018/415-02-22

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju neposrednom pogodbom:


1.    ½ Porodične stambene zgrade u Lebanu, ul. Cara Dušana, površine 64m2, na kat. Parceli br. 269/3, objekat izgradjen bez odobrenja za gradnju, upisana u  LN br. 2816 KO Lebane.


UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST: 
1.    Tržišna vrednost nepokretnosti – ½ Porodične stambene zgrade u Lebanu, ul. Cara Dušana, površine 64m2, na kat. Parceli br. 269/3, objekat izgradjen bez odobrenja za gradnju, upisana u  LN br. 2816 KO Lebane, iznosi 776.000,00 dinara.


Ugovor o prodaji nepokretnosti biće zaključen najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja sporazuma o prodaji neposrednom pogodbom, i to u kancelariji javnog izvršitelja Dalibora Stanojkovića u Leskovcu, ul. Mlinska br. 19, između javnog izvršitelja, u svojstvu prodavca, i lica koje potpiše sporazum o prodaji neposrednom pogodbom sa izvršnim poveriocem u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog zaključka, na oglasnoj tabli Komore Javnih izvršitelja.


Uslov za zaključenje ugovora o prodaji je polaganje jemstva u visini od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti.


Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun javnog izvršitelja br. 265-330031009003-64 koji se vodi kod ’’RAIFFEISEN BANK’’ AD Novi Sad sa pozivom na broj predmeta I.Iv.63/2023, a dokaz o uplati jemstva se dostavlja javnom izvršitelju pre zaključenja ugovora.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji dr Nebojše Stankovića iz Niša na br. telefona 018/519412, 018/519413, 018/4150222 i 063/8500997,  i/ili putem e-maila: office5@stankovicandpartners.com, sa napomenom da se radi o predmetu sa poslovnim brojem Iiv.63/23.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image