search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 13.02.2024
Kontakt

Porodična stambena zgrada u Gunarošu u 1/2 udela

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Bačka Topola

Adresa

KO Gunaroš


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

021/300-08-00

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju nepokretnosti u Gunarošu, opština Bačka Topola, i to:

 

OPIS NEPOKRETNOSTI:
- zemljište pod zgradom-objektom, broj dela 1, površine 467m2,
- porodična stambena zgrada, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 64m2, broj zgrade 11
sve na katastarskoj parceli br. 1658, upisane u LN 811 KO Gunaroš, sa udelom 1/2, 

 

Procenjene vrednosti u iznosu od 410.108,00 dinara.

 

Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom održaće se dana 17.06.2024. godine sa početkom u 10h u kancelariji javnog izvršitelja.

 

Na prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

 

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti i koja o tome dostave dokaz najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja, uplatom na račun javnog izvršitelja Dragana Nikolić broj 205-0000000237134-84, sa napomenom ,,jemstvo za javno nadmetanje u predmetu IIV 41/19“.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatu dr Nemanji Aleksić iz Novog Sada na br. telefona 021-3000-800.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image