search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 25.03.2024
Kontakt

Dvosoban stan u Somboru

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Sombor

Adresa

JNA 11/d


...
Jemstvo

4.867,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

064/896-03-31

Broj prodaje

1

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao založni poverilac, upoznaje sva zainteresovana lica da je u okviru izvršnog postupka IIv 354/2020, koji se po predlogu izvršnog poverioca Eurobank direktna a.d. Beograd vodi pred javnim izvršiteljem Branislavom Dardićem iz Vrbasa, zakazana prva prodaja nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, za dan 03.04.2024. godine, u kancelariji javnog izvršitelja u Vrbasu, ul. Ive Lole Ribara br. 3, sa početkom u 13 h:

 

-    Dvosoban stan, broj posebnog dela 4, evidencioni br. 4, korisne površine 54 m2, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, broj zgrade 2, adresa objekta ul. JNA br. 11/d, sagrađena na katastarskoj parceli br. 7990/3, upisana u list nepokretnosti br. 9848 k.o. Sombor 1, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa udelom 1/1.

 

Na usmenom javnom nadmetanju mogu da učestvuju lica koja kod javnog izvršitelja polože dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti, na račun javnog izvršitelja br. 340-13002207-16, koji se vodi kod Erste bank a.d. Novi Sad, sa pozivom na broj IIv 354/2020. Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 5.694.500,00 RSD. Početna cena na prvoj javnoj prodaji ne može biti niža od 60% utvrđene vrednosti nepokretnosti, odnosno 3.416.700,00 RSD.

 

Zainteresovanim licima za kupovinu, omogućeno je razgledanje nepokretnosti do dana održavanja prodaje. 
Pun sadržaj zaključka o prvoj prodaji putem usmenog javnog nadmetanja, možete pronaći na internet stranici Komore javnih izvršitelja. 

 

Za više informacija možete kontaktirati punomoćnika založnog poverioca, na broj 064/896-0331 u periodu od 09:00 – 16:00 časova. 

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image