search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 05.06.2015
Kontakt

Industrijski kompleks u Zaječaru

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Poslovni objekat


Grad

Zaječar


...
Jemstvo

0,00

Tip nekretnine

Poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

AIK banka AD Beograd

Kontakt telefon

011/785-99-99

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

Zgrada poslovnih usluga-PROIZVODNI POGON na k.p. br.8526/1 upisan kao zgrada broj 7 u List nepokretnosti broj 16447 KO Zaječar.

 

Predmetna nepokretnost je deo kompleksa bivše hladnjače 27.oktobra u ulici Beogradskoj bb u Zaječaru. U LN su upisani 17 objekata ,različite spratnosti , površine i namene ,i različitog pravnog statusa. Predmetna nepokretnost je objekat broj 7 :spratnost P + 2 S,bruto površine u osnovi 1.567,00 m2. Predmetna nepokretnost u LN je proizvodni pogon spratnosti Pr + 2 S, bruto površine pod objektom 1.567,00 m2, ukupne bruto površine 3.817,00 m2 .Zgrada je zidana oko 1970. godine.

 

Prizemlje se sastoji iz magacinskih prostora, kancelarijskih prostora, stepenišnog prostora sa teretnim liftom, mokrih čvorova, hodnika, a spolja se nalazi teretna rampa, bruto površine 1.567,00 m2.

 

Prvi sprat se sastoji iz komora za zamrzavanje, kancelarijskih prostora, stepenišnog prostora sa teretnim liftom, mokrih čvorova, hodnika, bruto površine 1.343,00 m2.

 

Drugi sprat se sastoji iz magacina,stepenišnog prostora sa teretnim liftom, pušnica za dimljenje mesa, mokrih čvorova hodnika, bruto površine 907,00 m2.

 

Ukupna bruto površina iznosi 3.817,00 m2.

 

Vrsta prava držalac ,oblik svojine privatna obim udela zajednički ,držalac:Aik Banka ad Niš.

 

Objekat nije u funkciji,u lošem stanju, devastiran (instalacije, podne,zidne i plafonske obloge dotrajale). Kompleks je bio opremljen svom potrebnom infrastrukturom: vodovod i kanalizacija sa priključkom na gradsku mrežu, elektroenergetske instalacije, grejanje, telefonska centrala i hidrantska mreža. Kompleks je sada van funkcije,osim dve hale koje se izdaju.

 

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

 

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu AIK BANKA AD NIŠ, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Službu upravljanja preuzetom imovinom -dobos“.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image