search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 06.11.2020
32 094 EUR

Kuća, zgrada poljoprivrede, zemljište i njive

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeno-poslovni objekat


Grad

Šabac


...
Jemstvo

6.419,00

Tip nekretnine

Stambeno-poslovni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

EOS Matrix

Kontakt telefon

063/497-270

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Broj prodaje

-

Opis

Predmet prodaje su nepokretnosti upisane u LN 245 KO Petlovača i to:

1) porodična stambena zgrada, označena kao zgrada broj 1, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 93m2,
2) porodična stambena zgrada, označena kao zgrada broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 38m2, (u stvarnosti predetavlja porodično stambenu zgradu, površine 55m2)
3) pomoćna zgrada, označena kao zgrada broj 3, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 35m2, (obor za uzgoj domaćih životinja sa kotarkom (čardakom) iznad)
4) pomoćna zgrada, označena kao zgrada broj 4, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 108m2, (zidani prizemni objekat – obori za uzgoj domaćih životinja)
5) pomoćna zgrada, označena kao zgrala broj 5, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 41m2, (u stvarnosti prelstavlja zidani prizemni objekat – spoljašnju ostavu, šupu)
6) pomoćna zgrada, označena kao zgrada broj 6, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 54m2 i pomoćna zgrada, označena kao zgrada broj 7, koja ce nalazi na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 33m2. (na mestu zgrade broj 6 i zgrade broj 7 se nalazi prizemni zidani objekat većih gabarita od upisane površine istih ,objekat za uzgoj goveda sa radionicom)
7) pomoćna zgrada, označena kao zgrada broj 8, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 112m2, (zidani prizemni objekat – garažu sa ostavama - šupama)
8) zgrada poljoprivrede — senjak, označena kao zgrada broj 9, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 97m2, (objekat za uzgoj goveda)
9) zgrada poljoprivrede – senjak, označena kao zgrada broj 10, koja se nalazi ia žatastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 157m2 i zgrada poljoprivrede – senjak, označena kao zgrada broj 11, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 7, površine 42m2, spratnosti PR, (zgrada broj 10 i zgrada broj 11 predstavljaju zidane prizemne – objekte za smeštaj sena i poljoprivredne mehanizacije )
10) zemljište pod zgradama – objektima broj 1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11, zemljište uz zgradu; objekat i voćnjak 2. klase, koja se nalaze na katastarskoj parceli broj 7, ulica Železnička, površine 33a 16m2,
11) porodična stambena zgrada, označena kao zgrada broj 1, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 8, ulica Železnička, površine 11m2, (u stvarnosti ona predstavlja zidani prizemni objekat koji se trenutno koristi kao pomoćni objekat za uzgoj domaćih životinja)
12) zemljište pod zgradom – objektom broj 1 i voćnjak 2. klase koji se nalaze na katastarskoj parceli broj 8, ulica Železnička, ukupne površine 25a 86m2,
13) zgrada poljoprivrede – senjak, označena kao zgrada broj 1, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 9, ulica Železnička, površine 18m2, spratnosti Pr,
14) zgrada poljoprivrede – senjak, označena kao zgrada broj 2, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 9, ulica Železnička, površine 10m2, spratiosti Pr,
15) zemljište pod zgradama – objektima broj 1 i 2 i njiva 2. klase, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 9, ulica Železnička, ukupne površine 59a 01m2,
16) šuma 1. klase koja se nalazi ia katastarskoj parceli broj 18, ulica Železnička, površine 8a 92m,
LN 831 KO Petlovača
17) njiva 3. klase koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 1365, potes Polje, površine 2ha 08a 73m2 (u stvarnosti, na delu parcele u površini od 36a 00m2 nalazi se višegodišnji zasad malina)

Procenjena vrednost:
(Od 1 do 10) 30.000,00 eur (3.527.514,00 rsd)
(Od 11 do 12) 4.603,20 eur (541.262,00 rsd)
(Od 13 do 15) 7.641,20 eur (898.481,33)
16) 1.070,40 eur (125.862,00 rsd)
17) 20.873,00 eur (2.454.327,00 rsd)
Sve ukupno: 64.187,80 Eur-a.

Početna cena 50% od procenjene:
(Od 1 do 10) 15.000,00 eur (1.763.757,00 rsd)
(Od 11 do 12) 2.301,60 eur (270.631,00 rsd)
(Od 13 do 15) 3.820,60 eur (449.241,00 rsd)
16) 535,20 eur (62.931,00 rsd)
17) 10.436,50 eur (1.227.164,00 rsd)
Sve ukupno: 32.093,90 Eur-a.

Imajući u vidu da je zakazana druga javna prodaja nepokretnosti, početna cena je odeđena u visini 50% procenjene vrednosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image