search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 08.08.2023
Kontakt

Zemljište u Tutinu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Tutin

Adresa

KO Jeliće


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413, 018/415-02-22, 063/850-099, 020/319-911 i 062/666-621

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava I javnu prodaju:
OPIS NEPOKRETNOSTI:  
1.    pašnjak 6. klase, površine 2a 54m2, potes Votnjik, postojeći na KP br. 143, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1;
2.    šuma 3. klase, površine 22a 63m2, potes Votnjik, postojeći na KP br. 144, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1;
3.    livada 5. klase, površine 21a 34m2, potes Votnjik, postojeći na KP br. 145, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1;
4.    šuma 4. klase, površine 10a 69m2, potes Svinjarevac, postojeći na KP br. 146, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1;
5.    šuma 4. klase, površine 20a 88m2, potes Rova, postojeći na KP br. 182, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1;
6.    njiva 6. klase, površine 13a 50m2, potes Rova, postojeći na KP br. 183, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1;

 

Na nepokretnostima koje su predmet javne prodaje upisana je izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist OTP Banke Srbija ad Novi Sad na osnovu založne izjave sa datumom upisa od 12.02.2018. godine, kao i zabeležba rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Novom Pazaru I.1177/17 od 29.12.2017. godine sa datumom upisa od 12.02.2018. godine.

 

UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST: 
1.    pašnjak 6. klase, površine 2a 54m2, potes Votnjik, postojeći na KP br. 143, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1 – procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ukupno iznosi 925.774,15 dinara;
2.    šuma 3. klase, površine 22a 63m2, potes Votnjik, postojeći na KP br. 144, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1; – procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ukupno iznosi 998.281,65 dinara;
3.    livada 5. klase, površine 21a 34m2, potes Votnjik, postojeći na KP br. 145, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1; – procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ukupno iznosi 1.001.699,60 dinara;
4.    šuma 4. klase, površine 10a 69m2, potes Svinjarevac, postojeći na KP br. 146, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1; – procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ukupno iznosi 408.545,59 dinara;
5.    šuma 4. klase, površine 20a 88m2, potes Rova, postojeći na KP br. 182, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1; – procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ukupno iznosi 679.784,50 dinara;
6.    njiva 6. klase, površine 13a 50m2, potes Rova, postojeći na KP br. 183, upisana u LN br. 35 KO Jeliće, u svojini Kemala Ramičevića sa obimom udela 1/1; – procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ukupno iznosi 396.056,25 dinara;

 

Vrednost nepokretnosti koje se prodaju utvrđena je u iznosu od 4.410.141,74 dinara.

 

Ugovor o prodaji može da se zaključi u roku od 30dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom, te se pozivaju zainteresovani kupci da dostave svoje ponude do dana 23.02.2024. godine do 16,00 časova na adresu javnog izvršitelja Mila Durutovića iz Novog Pazara, ul. AVNOJ-a bb, II sprat. Cena nepokretnosti se slobodno ugovara, a ponuda mora da sadrži precizno određenje nepokretnosti za koju se šalje ponuda, iznos cene izražen u dinarima i kontakt podatke ponuđača.

 

Javni izvršitelj će zainterosovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogućiti da se u odgovarajuće vreme predmetna nepokretnosi razgledaju, uz prethodnu najavu javnom izvršitelju najkasnije do 20.02.2024. godine do 16,00 časova pisanim putem ili elektronskim putem na adresu izvrsitelj.durutovic@gmail.com. 
Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena dužan je da pre potpisivanja ugovora o prodaji nepokretnosti uplati jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti uplatom na račun javnog izvršitelja Mila Durutovića 205-226483-27 koji se vodi kod Komercijalne Banke ad Beograd sa pozivom na broj Ii.39/18.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji dr Nebojše Stankovića iz Niša na br. telefona 018/519412, 018/519413, 018/4150222 i 063/8500997,  i/ili putem e-maila: office5@stankovicandpartners.com, ili kancelariji javnog izvršitelja Mila Durutovića iz Novog Pazara, ul. AVNOJ-a bb, II sprat, putem telefona na brojeve 020/319911 i 062/666-621, i/ili putem e-maila: izvrsitelj.durutovic@gmail.com, sa napomenom da se radi o predmetu Ii.39/18.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image