search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 08.09.2023
Pogodba

Zemljište u KO Tadenje

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Kraljevo

Adresa

KO Tadenje


...
Jemstvo

1.012,00

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

EOS Matrix

Kontakt telefon

063/497-076

Broj prodaje

3

Dokumenti

-

Opis

Vrsta :    Šuma, voćnjaci, pašnjaci
Broj prodaje : Neposredna pogodba
Adresa :Dumak i Razdolje                    
Opstina : Tadenje
Cena :    788.991,90rsd
Jemstvo : 15% procenjene cene najmanje dva dana pre održavanja nadmetanja
Pravni osnov prodaje :     Javna prodaja, Javni izvršitelj Aleksandar Pavlović I.I 450/23, iz Kraljeva   
Datum javne prodaje :     Čeka se na zakazivanje neposredne pogodbe od 09 do 13h preko portala eaukcija.sud.rs                                 

KO Tadenje, LN 54, 

•    .kat. parcela br.1138, ostalo zemljište -jaruga, površine 873m2,Dumak, ,sve prema listu nepokretnosti br. 54 KO Tadenje, 
•    kat. parcela br.1140, ukupne površine 1740m2, koja se sastoji od šume 6. klase, površine 1554m2 i ostalog prirodno neplodnog zemljišta, površine 186m2,Dumak, ,sve prema listu nepokretnosti br. 54 KO Tadenje, 
•    kat. parcela br. 1142, ukupne površine 2833m2, koja se sastoji od njive 6. klase,površine 138m2 i pašnjaka 4. klase, površine 2695m2, Dumak, , sve prema listu nepokretnosti br. 54 KO Tadenje, 
•    kat. parcela br. 1143, voćnjak 5. klase, površine 1997m2, Dumak, sve prema listu nepokretnosti br. 54 KO Tadenje, 
•    kat. parcela br. 1144, pašnjak 6. mase, površine 7297m2, Dumak, ,sve prema listu nepokretnosti br. 54 KO Tadenje, 
•    kat. parcela br. 4576/1, voćnjak 4. klase, površine 1182m2, Razdolje,,sve prema listu nepokretnosti br. 54 KO Tadenje, 
•    kat. parcela br. 4578, livada 7. klase, površine 9005m2, Razdolje, , sve prema listu nepokretnosti br.54 KO Tadenje.

 

Imajući u vidu da se čeka na zakazivanje prodaje nepokretnosti putem neposredne pogodbe, početna cena je određena u visini 30% procenjene vrednosti što iznosi 236.697,57 RSD.

 

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost uz predhodnu najavu izvršitelju na telefon 060/555-96-82.

 

Za više detalja oko načina prijave i učešća na javnom nadmetanju posetite sajt https://eaukcija.sud.rs/#/pomoc

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image