search user menu
Datum javne prodaje: 06.10.2023
Datum kreiranja oglasa: 11.09.2023
Kontakt

Zemljište u Sremčici

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Beograd-Čukarica

Adresa

KO Sremčica


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

032/347-047

Broj prodaje

1

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju nepokretnosti u Sremčici, i to:

 

OPIS NEPOKRETNOSTI:

1. 4/8 idealne od KP 2829/4 KO Sremčica, po načinu korišćenja i katastarskoj klasi njiva 4. klase, površine 495m2, a na kojoj se nalazi objekat bez odobrenja za gradnju površine 114 m2, procenjene vrednosti 1.306.540,12 dinara, početna cena 914.578,08 dinara;
2. 3/8 idelane od KP 2829/1 Ko Sremčica, po načinu korišćenja i katastarskoj klasi njiva 4. klase, površine 4549m2, na kojoj se nalaze 4 objekta izgrađena bez dozvole i to: objekat 1 P=76m2, objekat 2 P=49m2, objekat 3 P= 83m2, objekat 4 P=87 m2, procenjene vrednosti 9.005.228,83 dinara, početna cena 6.303.660,18 dinara;

 

Prvo usmeno javno nadmetanje održaće se dana 06.10.2023. godine u kancelariji javnog izvršitelja  Miroslava Injca u Čačku, ul. Miloša Obilića 20, ulaz 2, stan 2  sa početkom u 11:00 časova.

 

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju za prodaju dužna su da pre početka ročišta predaju izvršitelju dokaz o uplati jemstva koje iznosi 13.065,40 dinara za KP 2829/4, odnosno 90.052,30 dinara za KP 2829/1. 

 

Jemstvo se plaća na račun javnog izvršitelja Miroslava Injca broj 340-13059837-77 sa pozivom na broj Iiv 121/17 sa napomenom da se radi o jeмstvu i na koju nepokretnost se odnosi.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatu Nikoli Nedeljkoviću iz Čačka na br. telefona 032-347-047.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image