search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 12.09.2023
Kontakt

Zemljište u Brusu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Brus

Adresa

KO Brus, KO Mala Vrbnica


...
Jemstvo

888,00

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

021/300-08-00

Broj prodaje

2

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju nepokretnosti u Brusu, i to:


1.    pašnjak 4. klase, površine 438m2 na KP 393, u iznosu od 10.136,47 dinara,
2.    voćnjak 3. klase, površine 422m2, vinograd 2. klase, površine 465m2, pašnjak 4. klase površine, 411m2 na KP 408, u iznosu od 30.456,32 dinara,
3.    zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 37m2 na KP 1375, u iznosu od 18.500,00 dinara,
4.    voćnjak 4. klase površine 942m2 na KP 1378, u iznosu od 22.103,13 dinara,
5.    njiva 4. klase, površine 593m2 na KP 1391, u iznosu od 13.914,18 dinara,
6.    voćnjak 6. klase, površine 1375m2 na KP 1420, u iznosu od 32.263,06 dinara,
7.    voćnjak 6. klase, površine 1919m2 na KP 1421, u iznosu od 45.027,49 dinara,
8.    voćnjak 2. klase, površine 65m2, vinograd 4. klase, površine 421m2 na KP 1422, u iznosu od 11.403,52 dinara,
9.    voćnjak 4. klase, površine 739m2 na KP 1423, u iznosu od 17.339,93 dinara,
10.    šuma 3. klase, površine 1465m2 na KP 1424, u iznosu od 34.374,82 dinara,
11.    voćnjak 7. klase, površine 836m2 na KP 1425, u iznosu od 19.615,94 dinara,
12.    vinograd 4. klase, površine 1062m2 na KP 1426, u iznosu od 24.918,81 dinara,
13.    voćnjak 6. klase, površine 539m2 na KP 1445, u iznosu od 12.647,12 dinara,
14.    njiva 5. klase, površine 363m2 na KP 1446, u iznosu od 8.517,45 dinara,
15.    voćnjak 4. klase, površine 503m2 na KP 1459, u iznosu od 11.802,41 dinara,
16.    voćnjak 2. klase, površine 1405m2 na KP 1466, u iznosu od 32.966,98 dinara,
17.    vinograd 1. klase, površine 599m2 na KP 1664, u iznosu od 14.054,96 dinara,
18.    vinograd 3. klase, površine 446m2 na KP 1985, u iznosu od 10.464,96 dinara
19.    livada 3. klase, površine 92m2 na KP 1998, u iznosu od 2.158,69 dinara,
20.    vinograd 3. klase, površine 489m2 na KP 2002, u iznosu od 11.473,92 dinara,
21.    vinograd 3. klase, površine 741m2 na KP 2008, u iznosu od 17.386,85 dinara,
22.    vinograd 3. klase, površine 1245m2 na KP 2138, u iznosu od 29.212,73 dinara,
23.    voćnjak 4. klase, površine 1944m2 na KP 2269, u iznosu od 45.614,09 dinara
24.    voćnjak 4. klase, površine 1465m2 na KP 2270, u iznosu od 34.374,82 dinara,
25.    šuma 5. klase, površine 1380m2 na KP 2509, u iznosu od 32.380,38 dinara,
26.    voćnjak 4. klase, površine 1122m2 na KP 2510, u iznosu od 26.326,65 dinara
27.    vinograd 4. klase, površine 1699m2 na KP 2511, u iznosu od 39.865,40 dinara,
28.    voćnjak 7. klase, površine 666m2, šuma 5. klase, površine 404m2 na KP 2512, u iznosu od 25.106,52 dinara,
29.    zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 58m2, voćnjak 4. klase, površine 525m2 na KP 2794, u iznosu od 134.000,00 dinara,
30.    porodična stambena zgrada, površine 58m2 na KP 2794, u iznosu od 69.600,00 dinara,
31.    pašnjak 6. klase, površine 1661m2 na KP 2796, u iznosu od 38.973,77 dinara,
32.    voćnjak 1. klase, površine 744m2 na KP 2799/3, u iznosu od 17.457,25 dinara,
sve upisano u u LN 38 KO Botunja, sa udelom 1/1,
33.    vinograd 1. klase, površine 640m2, vinograd 3. klase, površine 300m2 na KP 1799, sve upisano u LN 464 KO Botunja, sa udelom 294/940, u iznosu od 6.898,43 dinara,
34.    livada 3. klase, površine 136m2, na KP 1997, upisano u LN 233 KO Botunja, sa udelom 4/8, u iznosu od 1.595,55 dinara,
35.    voćnjak 5. klase, površine 230m2, vinograd 5. klase, površine 2454m2 na KP 299, u iznosu od 62.977,48 dinara,
36.    vinograd 4. klase, površine 558m2, pašnjak 6. klase, površine 9m2 na KP 399/2, u iznosu od 13.303,57 dinara,
sve upisano u LN 135 KO Mala Vrbnica, sa udelom 1/1
37.    šuma 5. klase, površine 2539m2 na KP 302/1, upisano u LN 316 KO Mala Vrbnica, sa udelom 1/1, u iznosu od 59.575,20 dinara.


Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi ukupno 1.038.789,31 dinara. 

 

Na drugom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  advokatu dr Nemanji Aleksić iz Novog Sada na broj telefona 021-3000-800.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image