search user menu
Datum javne prodaje: Kontakt
Datum kreiranja oglasa: 21.09.2023
Pogodba

Zemljište u Novom Selu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Zemljište


Grad

Velika Plana

Adresa

KO Novo Selo


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Zemljište

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413 i 018/415-02-22

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

NEPOKRETNOSTI:  

 

-    1/1 k.p.br.622 KO Novo Selo, pašnjak 4. klase, poljoprivredno zemljište, površine 1017m2, adresa Novo Selo, upisana u LN br. 357 za KO Novo Selo. Na nepokretnostima nema službenosti ni stvarnih tereta koje kupac preuzima.
UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST: 
-    1/1 k.p.br.622 KO Novo Selo, pašnjak 4. klase, poljoprivredno zemljište, površine 1017m2, adresa Novo Selo, upisana u LN br. 357 za KO Novo Selo, iznosi 101.700,00 dinara procenjene vrednosti, dok se kupoprodajna cena i rok za isplatu cene slobodno ugovaraju s tim da rok za plaćanje cene ne može biti duži od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

 

Ugovor o kupoprodaji biće zaključen najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka na elektronkoj oglasnoj tabli Komore javnih izvršitelja i to u kancelariji Javnog izvršitelja Miloša Perića u Prokuplju, ul. Vojvode Mišića 31/2. 

 

Uslov za zaključenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti je polaganje jemstva u visini od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti koje su predmet prodaje.

 

Jemstvo se polaže u novcu, uplatom na namenski račun Javnog izvršitelja br. 160-442091-84 koji se vodi kod BANCA INTESA A.D. BEOGRAD sa pozivom na broj predmeta I.I.2021/22 a dokaz o uplati se dostavlja javnom izvršitelju pre zaključenja ugovora.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji dr Nebojše Stankovića iz Niša na br. telefona 018/519 412, 018/519 413 i 018/4150222 ili putem e-maila: office5@stankovicandpartners.com, sa napomenom da se radi o predmetu Ii.2021/22.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image