search user menu
Datum javne prodaje: 18.03.2024
Datum kreiranja oglasa: 19.10.2023
Pogodba

1/6 udela porodične stambene zgrade u Sremskoj Mitrovici

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Sremska Mitrovica

Adresa

KO Sremska Mitrovica


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

021/300-08-00

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

OTP BANKA SRBIJA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju nepokretnosti u Sremskoj Mitrovici, i to:

 

OPIS NEPOKRETNOSTI:

1.    Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, etaža Pr1, površine 32m2 na KP 989
2.    Zemljište uz zgradu i drugi objekat, zemljište u građevinskom području, površine 211m2 na 989, upisano u LN 2895 KO Sremska Mitrovica, sa udelom 1/6

 

Procenjena vrednost nepokretnosti za udeo izvršnog dužnika od 1/6 iznosi 855.570,95 dinara. 

 

Prodaja neposrednom pogodbom održaće se dana 18.03.2024. godine u 11:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Srđana Jovanovića, u ulici Dušana Jerkovića br. 3, lok. 1 u Inđiji.

 

Na prodaji neposrednom pogodbom početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su položila jemstvo u visini od 1/10 procenjene vrednosti nepokretnosti uplatom na namenski račun javnog izvršitelja broj 105-0000003129576-28 koji se vodi kod АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ad Beograd sa pozivom na broj predmeta ИИВ-445/17, sa naznakom “jemstvo za učestvovanje na javnoj prodaji”. Jemstvo se može uplatiti najkasnije do 25.01.2024. godine

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  advokatu dr Nemanji Aleksić iz Novog Sada na broj telefona 021-3000-800.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image