search user menu
Datum javne prodaje: 26.12.2023
Datum kreiranja oglasa: 25.09.2023
161 853 EUR

Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Lebanu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Lebane

Adresa

KO Bošnjace


...
Jemstvo

34.683,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

EOS Matrix

Kontakt telefon

063/497-094

Broj prodaje

1

Dokumenti

-

Opis

Vrsta :    Porodična stambena zgrada,pomoćne zgrade,zemljište i voćnjak
Broj prodaje 1
Adresa :Potes Selo Kućni Plac,Bošnjace                
Opstina : Lebane
Cena :    27.052.611,21 RSD
Jemstvo : 15% procenjene cene najkasnije dva dana pre održavanja nadmetanja
Pravni osnov prodaje :     Javna prodaja, Javni izvršitelj Sandra Trajković I.I.114/23
Datum javne prodaje :     26.12.2023. godine na portalu www.eaukcija.sud.rs u periodu od 9h-13h                                                                                                                
                                                       

KO Bošnjace, LN 1210, 

- porodična stambena zgrada br.1 sa zemljištem pod zgradom i drugim objektom, broj dela 1, površine 159 m2, potes Selo kućni plac, Pr+Sp+Pk, na k.p. br. 3160/1, u iznosu od 12.537.000,00 dinara, 
- objekat trgovine-magacin trgovine br.2 sa zemljištem pod zgradom i drugim objektom, broj dela 2, površine 194 m2, potes Selo kućni plac, Pr+Pk, na k.p. br. 3160/1, u iznosu od 6.663.045,51 dinara,
 - objekat trgovine-magacin trgovine br.3 sa zemljištem pod zgradom i drugim objektom, broj dela 3, površine 142 m2, potes Selo kućni plac, Pr+Pk, na k.p. br.3160/1, u iznosu od 4.927.877,41 dinara,
 - objekat trgovine-magacin trgovine br.4 sa zemljištem pod zgradom i drugim objektom, broj dela 4, površine 76 m2, potes Selo kućni plac, PR, na k.p. br.3160/1, u iznosu od 1.598.457,89 dinara 
- zemljište uz zgradu i drugi objekat br. dela 5, površine 500 m2, potes Selo kućni plac, na k.p. br.3160/1, u iznosu od 334.400,00 dinara 
- voćnjak 1. klase, br. dela 6, površine 1483 m2, potes Selo kućni plac, na k.p. br. 3160/1, u iznosu od 991.830,40 dinara,


Imajući u vidu da je zakazazana prva javna prodaja nepokretnosti, početna cena je određena u visini 70% procenjene vrednosti što iznosi ukupno 18.936.827,85 rsd i to:


- porodična stambena zgrada br.1 sa zemljištem pod zgradom i drugim objektom, broj dela 1, površine 159 m2, potes Selo kućni plac, Pr+Sp+Pk, na k.p. br. 3160/1, u iznosu od 8.775.900,00 dinara, 
- objekat trgovine-magacin trgovine br.2 sa zemljištem pod zgradom i drugim objektom, broj dela 2, površine 194 m2, potes Selo kućni plac, Pr+Pk, na k.p. br. 3160/1, u iznosu od 4.664.131,857 dinara,
 - objekat trgovine-magacin trgovine br.3 sa zemljištem pod zgradom i drugim objektom, broj dela 3, površine 142 m2, potes Selo kućni plac, Pr+Pk, na k.p. br.3160/1, u iznosu od 3.449.514,187 dinara,
 - objekat trgovine-magacin trgovine br.4 sa zemljištem pod zgradom i drugim objektom, broj dela 4, površine 76 m2, potes Selo kućni plac, PR, na k.p. br.3160/1, u iznosu od 1.118.920,523 dinara, 
- zemljište uz zgradu i drugi objekat br. dela 5, površine 500 m2, potes Selo kućni plac, na k.p. br.3160/1, u iznosu od 234.080,00 dinara,
- voćnjak 1. klase, br. dela 6, površine 1483 m2, potes Selo kućni plac, na k.p. br. 3160/1, u iznosu od 694.281,28 dinara.


Razgledanje nepokretnosti omogućiće se zainteresovanim ponudiocima na osnovu dogovora sa javnim izvršiteljem, uz prethodnu najavu javnom izvršitelju putem telefona 061/6335252 ili 016/631-806 putem e-maila: izvrsiteljtrajkovic.leskovac@gmail.com    

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image