search user menu
Datum javne prodaje: 26.07.2024
Datum kreiranja oglasa: 09.07.2024
Kontakt

Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Leskovcu

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Leskovac

Adresa

KO Gornja Lokošnica


...
Jemstvo

-

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

018/519-412, 018/519-413, 018/415-02-22 i 063/850-09-97

Broj prodaje

2

Dokumenti

-

Opis

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava drugu elektronsku javnu prodaju:
OPIS NEPOKRETNOSTI:  

- 1/6 Porodične stambene zgrade, broj zgrade 1, ulica Selo, površine 52m2, izgrađenog pre donošenja propisa o izgranji objekta, na kat. Parceli br.1399, upisane u List nepokretnosti br.13 KO Gornja Lokošnica, čija procenjena vrednost iznosi 173.400,00 dinara, dok početna cena koja iznosi 50% od procenjene vrednosti iznosi 86.700,00 dinara;

- 1/6 Pomoćne zgrade, broj zgrade 2,  ulica Selo, površine 54m2, izgrađenog pre donošenja propisa o izgranji objekta, na kat. Parceli br.1399, upisane u List nepokretnosti br.13 KO Gornja Lokošnica, čija procenjena vrednost iznosi 108.000,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 54.000,00 dinara;

- 40/2880 Pomoćne zgrade, broj zgrade 1, ulica Rasceljen kamen, površine 26m2, izgrađenog pre   donošenja   propisa   o   izgranji   objekta,   na   kat.   Parceli   br.879,   upisane   u  List nepokretnosti  br.106  KO  Gornja  Lokošnica,  čija  procenjena  vrednosti  iznosi  4.332,00 dinara,  dok  početna  cena  koja  predstavlja  50%  od  procenjene  vrednosti  iznosi  2.166,00 dinara;

-  1/6  Njive  5.  klase,  ulica  Rid,  površine  1239m2,  na  kp.br.2751,  upisane  u  List
nepokretnosti br.13 KO Gornja Lokošnica, čija procenjena vrednost iznosi 10.325,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 5.162,50 dinara;

-  1/6  Njive  6.  klase,  ulica  Rid,  površine  2052m2,  na  kp.br.2679,  upisane  u  List nepokretnosti br.13 KO Gornja Lokošnica, čija procenjena vrednost iznosi 17.100,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 8.550,00 dinara;

-  1/6   Njive  6.  klase,   ulica  Rid,  površine  912m2,  na  kp.br.2575,   upisane   u  List nepokretnosti br.13 KO Gornja Lokošnica čija procenjena vrednost iznosi 7.600,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 3.800,00 dinara;

- 1/6 Livada 3. klase, ulica Rid, površine 156m2, na kp.br.2328, upisane u List nepokretnosti br.13 KO Gornja Lokošnica, čija procenjena vrednost iznosi 1.170,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 585,00 dinara;

- 1/6 Njive 5. klase, ulica Rid, površine 1506m2, na kp.br.2327, upisane u List nepokretnosti  br.13  KO  Gornja  Lokošnica,  čija  procenjena  vrednost  iznosti  12.550,00 dinara,  dok  početna  cena  koja  predstavlja  50%  od  procenjene  vrednosti  iznosi  6.275,00 dinara;

- 1/6 Šuma 3, ulica Gradište, površine 2184m2, na kp.br.2105, upisane u List nepokretnosti br.13 KO Gornja Lokošnica, čija procenjena vrednost iznosi 21.840,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 10.920,00 dinara;

- 2/36 Livada 3. klase, ulica Livade, površine 207m2, na kp.br.1846, upisane u List nepokretnosti br.91 KO Gornja Lokošnica, čija procenjena vrednost iznosi 517,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 258,50 dinara;

- 1/6 Njiva 3. klase, ulica Livade, površine 92m2, na kp.br.1819, upisane u List nepokretnosti br.13 KO Gornja Lokošnica, čija procenjena vrednost iznosi 766,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 383,00 dinara;

- 2/36 Pašnjak 3. klase, ulica Livade, površine 205m2, na kp.br.1753, upisane u List nepokretnosti br.91 KO Gornja Lokošnica, čija procenjena vrednost iznosi 511,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 255,50 dinara;

- 1/6 Njiva 3. klase, ulica Savka, površine 499m2, na kp.br.1743, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 4.158,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 2.079,00 dinara;

- 1/6 Njiva 4. klase, ulica Širine, površine 1609m2, na kp.br.1680, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 13.408,00 dinara, dok početna cena koja iznosi 50% od procenjene vrednosti iznosi 6.704,00 dinara;

- 1/6 Njiva 4. klase, ulica Širine, površine 1939m2, na kp.br.1589, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 16.158,00 dinara, dok početna cena koja predstavlj a 50% od procenjene vrednosti iznosi 8.079,00 dinara;

- 1/6 Njiva 4. klase, ulica Širine, površine 1153m2, na kp.br.1585, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, na dan procene stručnog lica iznosi 9.608,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 4.804,00 dinara;

- 1/6 Njiva 4. klase, ulica Širine, površine 1327m2, na kp.br.1463, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, na dan procene stručnog lica iznosi 11.058,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 5.529,00 dinara;

- 1/6 Njiva 4. klase, ulica Selo, površine 800m2, na kp.br.1400, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 6.666,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 3.333,00 dinara;

- 1/6 Voćnjak 3. klase, ulica Selo, površine 844m2, na kp.br.1399, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 7.736,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 3.868,00 dinara;

- 1/6 Šuma 3. klase, ulica Gradište, površine 1373m2, na kp.br.1169,  upisane  u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 14.874,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 7.437,00 dinara;

- 1/6 Šuma 3. klase, ulica Gradište, površine 1322m2, na kp.br.990, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 14.321,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 7.160,50 dinara;

- 1/6 Šuma 4. klase, ulica Rascepljen kamen, površine 1017m2, na kp.br.868, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 11.017,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 5.508,50 dinara;

- 1/6 Šuma 4. klase, ulica Rascepljen kamen, površine 1073m2, na kp.br.861, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 11.624,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 5.812,00 dinara;

- 1/6 Šuma 4. klase, ulica Rascepljen kamen, površine 526m2, na kp.br.850, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 5.698,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 2.849,00 dinara;

- 1/6 Šuma 4. klase, ulica Rascepljen kamen, površine 670m2, na kp.br.848, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 7.258,00 dinara dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 3.629,00 dinara;

- 1/6 Šuma 4. klase, ulica Vrtnik, površine 1356m2, na kp.br.592, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 14.690,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 7.345,00 dinara;

- 1/6 Pašnjak 4. klase, ulica Vrtnik, površine 441m2, na kp.br.591, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 3.307,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 1.653,50 dinara;

- 1/6 Vinograd 2. klase, ulica Vrtnik, površine 654m2, na kp.br.533, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 5.995,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 2.997,50 dinara;

- 1/6 Njiva 6 klase, ulica Vrtnik, površine 1153m2, na kp.br.519, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 9.608,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 4.804,00 dinara;

- 1/6 Vinograd 2. klase, ulica Vrtnik, površine 664m2, na kp.br.518, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 6.086,00 dinara dokpočetna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 3.043,00 dinara;

- 1/6 Vinograd 2. klase, ulica Staro lojze, površine 588m2, na kp.br.463, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 5.390,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 2.695,00 dinara;

- 1/6 Vinograd 2. klase, ulica Rascepljen kamen, površine 628m2, na kp.br.456, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 5.756,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 2.878,00 dinara;

-  1/6 Vinograd 2. klase, ulica Rascepljen kamen, površine 189m2, na kp.br.452, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 1.732,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 866,00 dinara;

-  1/6  Njiva  6.  klase,  ulica  Staro  lojze,  površine  462m2,  na  kp.br.370,  upisane  u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 3.850,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 1.925,00 dinara;

- 1/6 Njiva 5. klase, ulica Staro lojze, površine 1210m2, na kp.br.248, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 10.083,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 5.041,50 dinara;

- 1/6 Njiva 6. klase, ulica Staro lojze, površine 1692m2, na kp.br.219, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 14.100,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 7.050,00 dinara

- 1/6 vinograd 2. klase, ulica Staro lojze, površine 476m2, na kp.br.116, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 4.363,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 2.181,50 dinara

- 1/6 Njiva 6. klase, ulica Staro lojze, površine 613m2, na kp.br.71, upisane u List nepokretnosti br.13 Gornja Lakošnica, čija procenjena vrednost iznosi 5.108,00 dinara, dok početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 2.554,00 dinara;

 
Ukupna procenjena vrednost shih gore navedenih nepokretnosti iznosi 581.763,00 dinara, dok ukupna početna cena koja predstavlja 50% od procenjene vrednosti iznosi 290.881,50 dinara;

 

Drugo elektronsko javno nadmetanja održava se dana 26.07.2024. god. u periodu od 09 do 15 časova preko portala eketronskog javnog nadmetanja koji je dostupan na na internet stranici portala www.eaukcija.gov.rs., s tim što vreme za davanja ponuda traje najduže četri sati, u periodu od 09-13 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u posednjih pet minuta, pre isteka 13 časova, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda, a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

 

Predmetne nepokretnosti kupuje se u viđenom stanju.
 

Na drugom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti stvari iz stava 1. ovog zaključka, dok se licitacioni korak određuje u iznosu od 5% od početne cene. Na javnom nadmetanju kao ponudioci mogu da učestvuju samo lica registrovani korisnici, odnosno koja su registrovana na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koja položi jemstvo najaksnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja u iznosu od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti, koje su predmet prodaje. Jemstvo se polaže u novcu, uplatom na  račun Ministarstva Pravde Republike Srbije, koji je objavljen na internet stranici portala, a posle zaključenja elektronskog javnog nadmetanja, sredstav uplaćena u svrhu jemstva prenosena  račun  javnog  izvršitenja  Dalibora  Stanojkovića  br.265-33003100090003-64  koji  se  vodi  kod “Raiffeisen Banke” AD Beograd, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 63/23”. Nakon registracije na portalu elektronskog javnog nadmetanja korisnik kao lice koje koristi portal elektronskog nadmetanja elektronskim putem podnosi prijavu za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju i dostavlja dokaz o uplati jemstva, kada mu se kao ponudiocu dodeljuje jedinstveni identifikacioni broj radi učestvovanja na elektronskom javnom nadmetanju.

 

Zainteresovana lica mogu predmetne nepokretnosti razgledati, svakog radnog dana, a uz predhodnu najavu na tel. 016/212-900 u periodu od 10.00 - 15.00 časova. Izvršni dužnik i svako lice koje je u državini predmetnih nepoketnosti su u obavezi da eventualnim kupcima omogući nesmetano razgledanje predmetnih nepokretnosti.

 

Najpovoljniji ponuđač kome bude dodeljenja nepokretna stvar (kupac) dužan je da uplati ponuđenu cenu, umanjenu za iznos položenog jemstva, u roku od 8 dana od dana donošenja zaključka o dedeli pokretnih stvari, na račun javnog izvršitelja Dalibora Stanojkovića br.265-3300310009003-64 koji  se  vodi kod  “Raiffeisen banke”  AD Beograd,sa pozivom na broj predmeta I.Iv.63/23 sa napomenom “Uplata ostatka cene u predmeti I.Iv.63/23”. Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cenu u roku, zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i stvari dodeljuje drugom po redu ponudiocu uz određivanje roka za plaćanje ponuđene cene i tako redom dok se ne iscrpe svi ponudioci sa spiska i zaključka o dodeljivanju stvari. Ako nijedan ponudilac ne plati ponuđenu cenu u roku, javni izvršitelj utvrđuje da elektronsko javno nadmetanje nije uspelo.

 

Troškove prenosa prava svojine snosi kupac. Ovi troškovi se ne uračunavaju u prodajnu cenu.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji dr Nebojše Stankovića iz Niša na br. telefona 018/519412, 018/519413, 018/4150222 i 063/8500997,  i/ili putem e-maila: office5@stankovicandpartners.com, sa napomenom da se radi o predmetu sa poslovnim brojem Iiv.63/23.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image